விருந்தினர்
Similarity in writing letters ب ت ث

In this lesson we will once again draw attention to the writing of the letters ب ت ث. As noted earlier, they are similar in appearance. They can be distinguished only by the location of the dots(nukta): Letter ب has one dot below; Letter ت has two dots on top; Letter ث has three dots at the top.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.