விருந்தினர்
Что такое "Дамма"?

На этом уроке вы узнаете:

  • как выглаядит огласовка дамма;
  • какой звук она представляет;
  • как правильно ее произнести;
  • примеры написания и произношения букв с даммой;

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.