விருந்தினர்
Введение в шадду. Буквы с шаддой

На этом уроке вы узнаете:

  • как выглядит обозначение шадды
  • зачем нужно две буквы записывать как одну
  • произношение буквы с шаддой
  • предназначение шадды

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.