விருந்தினர்
Чтение простых слов с шаддой 3

Продолжаем читать простые слова, в которых присутствуют буквы с шаддой.

Старайтесь достичь скорости в чтении.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.