விருந்தினர்
Чтение простых слов 2

На прошлом занятии вы начали читать простые слова, в которых присутствует буква с шаддой и кясрой. На этом уроке вы завершите начатое упражнение.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.