விருந்தினர்
Учимся произносить басмалю.

На этом занятии мы научимся правильно произносить слова "басмали".

"Басмаля" – это слова
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ , что означает «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного»

Все учёные единогласно высказались относительно обязательности произнесения басмали при чтении с начала суры, и об обязательности оставления её в начале суры "Ат-Тауба", так как она не начинается с басмали.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.