விருந்தினர்
Old design
New design
Arabic for beginners

Arabic language for beginners

41
Уроков
3
Часа обучения
+120
Очков
+1
Бейдж
0%

Syntax

The word النَّحْوُ in the Arabic means "path, intention". It is also possible that this subject got its name النَّحْوُ, because it opens a way to the understanding of the Arabic language. It is clear that the Arabic language itself, in turn is the key to the study of all islamic sciences, so the importance of النَّحْوُ is obvious.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.